Het testen van je kind

Bij het testen van je vermoedelijk hoogbegaafd kind zijn er een aantal zaken waar op gelet moet worden. Presteren op een IQ-test is namelijk niet zo vanzelfsprekend en onderpresteren op de test komt vaak voor bij hoogbegaafde kinderen.

Daarom is het van belang dat:

  • De testafnemer expertise heeft op het gebied van hoogbegaafdheid. Dit omdat een gespecialiseerde onderzoeker de persoonlijkheidskenmerken van het hoogbegaafde kind in de observatie meeneemt;

  • Er een duidelijke hulpvraag wordt gesteld;

  • Er een goede “klik” is tussen het kind en de onderzoeker.

Belemmeringen van hoogbegaafd kinderen bij een testafname kunnen onder andere zijn:

  • Faalangst; 

  • Moeite hebben met werken onder tijdsdruk;

  • Lager werktempo door perfectionistische instelling;

  • Door complex denken moeite hebben met eenvoudige vragen.

pexels-cottonbro-4778667

Via de huisarts:

Wanneer je via je huisarts een doorverwijzing krijgt wordt de test via een PGB vergoed. Die verwijzing van je huisarts krijgt je  indien je kind vastloopt in het schoolse systeem, omdat de begeleiding en het onderwijsaanbod niet aansluit op de door jouw geobserveerde ontwikkelingsmogelijkheden (twijfel niet, jij kent je kind het best). Kinderen gaan daardoor onderpresteren, krijgen gedragsproblemen, voelen zich aldoor moe, zijn thuis heel intens met uitingen (ontlading), zijn ontmoedigd , eenzaam of extreem aangepast.​​​​​​​

Via school:

Er zijn scholen waar het mogelijk is om je kind te laten testen binnen de kaders van de zorgprocedure. Vraag dit na bij de leerkracht van je kind of de intern begeleider en/of directeur van de school van je kind. De zorgprocedure is eveneens beschreven door de school/ directie en vind je online op de website van de school van je kind.

Particulier:

Je zoekt zelf een instantie die de test kan afnemen. Let dan op de bovenstaande voorwaarden voor een juiste afname. De testen verschillen in prijzen.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.