pexels-tima-miroshnichenko-5428155

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Voor ouders kan de stap naar voltijds hoogbegaafden onderwijs moeilijk zijn. Er zijn ouders die de stap hiernaar niet maken omdat ze denken dat hun kinderen om moeten leren gaan met kinderen uit het reguliere onderwijs.

Ze willen niet ‘anders’ zijn, omdat ze dat hun hele leven al ervaren. Maar door juist je ‘anders’ zijn te erkennen en om te gaan met ontwikkelingsgelijken, kun je beter aansluiten bij je omgeving.

Onderwijsbehoefte:

Voor hoogbegaafde kinderen is passend onderwijs van groot belang. Hoogbegaafde kinderen beleven de wereld heel intens. Ze zijn heel alert, zowel cognitief, zintuiglijk als emotioneel. 

Zij denken/leren anders, omdat zij andere neurale verbindingen leggen in de hersenen. Top-down leren en het leren vanuit het grotere geheel past hierbij. Dit komt in het reguliere onderwijs vaak niet aan bod.

Naast het cognitieve aspect, speelt het ‘zijn’ ook een grote rol. Deze kinderen hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel, zijn perfectionistisch, zijn kritisch ingesteld en zijn sensitief. Hiervoor is begrip nodig en begeleiding voor het kind in het leren omgaan met zijn of haar hoogbegaafdheid. Ook voelen deze kinderen feilloos aan dat ze ‘anders’ zijn.  

Door hoogbegaafde kinderen samen te laten komen met ontwikkelingsgelijken ofwel ‘peers’ kan het hoogbegaafde kind ervaren dat het niet alleen ‘anders’ is.

 

Zij kunnen zich dan herkennen in de ander, bijvoorbeeld in dezelfde denkwijzen en interesses. Voltijds hoogbegaafdenonderwijs kan hierin voorzien. Maar ook een eventuele ‘plusklas’ binnen of buiten school.

Binnen het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen dient er ook gewerkt te worden aan de executieve functies (zelfsturende vaardigheden). Niet omdat deze zwakker ontwikkeld zijn bij hoogbegaafde kinderen, maar omdat ze door structurele didactische ondervraging en/ of vanwege de hoge intelligentie niet aangesproken hoeven te worden. Om je kwaliteiten en talenten succesvol in te kunnen zetten is het daarom van belang deze veel te oefenen.


In het reguliere onderwijs worden metacognitieve vaardigheden (het eigen denken, handelen en leren organiseren, sturen en controleren) vaak niet geleerd/ gevraagd. Het is daarom dat hoogbegaafde leerlingen niet aan leren toe komen en de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Scholen die voltijds passend onderwijs bieden aan hoogbegaafden:

  • De Steiger, te Terneuzen
  • De Wereldboom, te Hulst

Meer informatie over Leonardo onderwijs in Zeeuw-Vlaanderen vindt u op: 

www.leonardo.elevantio.nl

 

learn-3653430_1920
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.